top of page
fonix_bakgrund_no.jpg

Verdighet, respekt, åpenhet og trygghet. Ivaretakelse av verdier.

Fønix Miljø har ansatte med omfattende kunnskap og erfaring fra offentlig gravplassforvaltning, krematoriedrift og helsevesen.

 

Vi bistår krematorier med å ta vare på metallrester som skilles fra asken etter kremering. For landet som helhet består restene av flere tonn hofte- og kneledd, skruer, bolter og metallkonstruksjoner for reparasjon av skadede skjelettdeler. Restene inneholder også metaller av høy verdi.

 

Vi har faste prosedyrer for vårt arbeid:

  • Vi henter regelmessig metallrester fra krematorier i hele landet. Restene samles og transporteres i spesielle metallkasser.

  • Vi har et omfattende dokumentasjonssystem hvor bl.a. vekt og innhold noteres.

  • Vi sorterer restene i forskjellige kategorier og typer av metaller.

  • Vi sørger for at sorterte metallrester går til industriell gjenvinning og bearbeiding.

  • Biologisk materiale som eventuelt følger med metallrestene sorteres ut og graves ned på offentlig gravplass i henhold til avtale med gravplassmyndigheten i Holmestrand kommune.

Vårt oppdrag
  • Fønix Miljø AS ble stiftet i 2011.

  • Produksjonslokalene ligger i Drammen.

  • Vi sørger for smelting, raffinering og salg av sorterte metallrester.

  • Vi løser spesielle og etiske utfordringer som vårt oppdrag krever. Virksomheten styres av etiske prinsipper vedtatt av vårt styre og av bestemmelser i gravplassloven og forskriften til denne lov. Det vises særlig til forskriftens § 33.

  • Vår virksomhet bidrar til sirkulær økonomi og det grønne skiftet.

Vår virksomhet:

Virksomheten startet i 2011 etter omfattende forarbeid av firmaets grunnleggere, og i samarbeid med berørte offentlige og kirkelige instanser. Vårt arbeid bygger på avtaler med gravplassmyndigheter og krematorier.

 

Metallgjenvinning er i dag et viktig ledd i det vi betegner som «urban mining». Vi gjenvinner industrimetaller som titan, stål, kobber, zink, kobolt, nikkel etc., samt edelmetaller. Vi samarbeider med Norges og Nordens fremste aktører i bransjen og arbeider kontinuerlig med å utvikle vår virksomhet. Vårt arbeid skaper et årlig overskudd som etter avtale tilbakeføres til gravplassmyndighetene.

Fønix Miljø, gravplassmyndigheten og det grønne skiftet
Bakgrund_baksida_no.jpg

Fønix Miljø AS håndterer innsamlede metallrester etter kremasjoner. Dette er en virksomhet som byr på særlige etiske utfordringer. Vi har derfor definert følgende nøkkelkrav til vår aktivitet:  Etiske retningslinjer >

FØNIX MILJØ AS

Kirkeveien 19

3085 Holmestrand

Telefon: 917 87 276

E-mail: post@fonixmiljo.com

FØNIX MILJØ AS

Kirkeveien 19, 3085 Holmestrand

Telefon: 917 87 276

E-mail: post@fonixmiljo.com

bottom of page