top of page
Fönix_1920x1080.jpg

ÅTERVINNING EFTER KREMERING

Ett kretslopp med respekt för livet

Trygghet och tydlighet för alla

Sedan 2016 arbetar Fönix Miljö med att hantera och återvinna metallrester efter kremering. Det är ett speciellt uppdrag som kommer med unika utmaningar. Därför är det viktigt att vår verksamhet är starkt förankrad i tydliga etiska principer och värderingar. Som svenskt företag regleras också allt vi gör av bestämmelser i begravningslagen (5 kap 6 §).

Säkerhet, öppenhet och insyn

  • Utbildad och kvalificerad personal

  • Dokumentation och kvalitetssäkring i alla steg

  • Ramavtal med Svenska kyrkan

  • Redovisning till Kammarkollegiet och Svenska kyrkan

  • Granskas och kontrolleras av Skatteverket och Bolagsverket

Alltid med värdighet och varsamhet

När krematoriet avslutat sitt uppdrag, så börjar det för oss. Idag hjälper Fönix Miljö krematorier i hela landet med etisk återvinning. Det innebär att vi hämtar, tar hand om och sorterar de olika metaller som skiljs från askan efter en kremering.

RESPEKT I VARJE STEG

HÄMTNING

Till krematoriet kommer vi med en diskret bil och gör vårt jobb hänsynsfullt och effektivt.

CIRKELN SLUTS

Stoft som blivit kvar efter sortering gravsätts i vigd jord på en kyrkogård.

HANTERING

Materialet vi hämtar tas om hand, förvaras och fraktas i anpassade specialkärl.

Vad är etisk återvinning?

Att återvinna metallrester efter kremering är 
relativt nytt i Sverige. Det är möjligt tack vare att begravningslagen uppdaterades 2016, innan dess grävdes metallen ner i jorden på landets kyrkogårdar.

Idag kan vi ta hand om de många ton metall från höft- och knäleder, skruvar och stöd på ett annat sätt – som är bättre både för miljön och för samhället.

Tjänster och service från Fönix Miljö:

Vi ansvarar för hämtning. Smältning, raffinering och försäljning av sorterade metallresterna tar våra kunniga samarbetspartners hand om. Här kan du läsa mer om vad vi gör och hur vi arbetar.

METALLER FRÅN KREMATORIET

Personalen hämtar restmaterialet och transporterar det till vår anläggning i Vålberg, strax utanför Karlstad. All hantering sker med fokus på etik och miljö.

SORTERING

På plats hos oss sorteras materialet i olika fraktioner och typer av metaller. Personalen här arbetar med säkerhet, respekt och värdighet som värdegrund.

ÅTERVINNING

Sorterade metaller levereras till Stena Metall och KA Rasmussen som ansvarar för försäljningen. Processen är helt transparent och spårbar och materialet skickas i väg så fort som möjligt, vi spekulerar inte i priser.

KRETSLOPPET

Biologiskt stoft som blivit kvar efter sorteringsprocessen tas hand om av personalen och förs till Ruds kyrkogård i Karlstad. Gravsättning av stoftet sker i vigd jord.

Fönix_960x1080_3.jpg

I Norge och i Sverige har det tidigare varit praxis att gräva ned metallrester från kremering på kyrkogårdar under en kistgrav. Men frågan om att återvinna metaller efter en kremering togs upp av far och son, Åge Matre och Magnus Myhre Matre 2009/2010 i Norge.
 
Efter några år fick man tillstånd till en försöksverksamhet med ändamålet att återvinna metaller efter kremering. Frågor kring hanteringen av metaller från kremationsrester i Norge hade då behandlats av kulturdepartementet, i biskopsmöten, kyrkliga råd och i kyrkans arbetsgivarorganisation. Juridiska, etiska och praktiska frågor hade tagits i begrundande och behandlats när tillstånd för en försöksverksamhet gavs.
 
Resultatet blev en lagändring, försöksverksamheten permanentades och 2011 grundades Fønix Miljø AS i Norge. Några år senare fick Svenska kyrkan och Sveriges krematorie-och kyrkogårdsförbund (SKKF) i uppdrag av svenska myndigheter, efter ett riksdagsbeslut 2016 att införa återvinning av metaller från kremationer i Sverige. Fønix Miljø AS blev inviterade till upphandling och avtal slöts. 2016 Etablerade Magnus och Åge det svenska företaget Fönix Miljö AB. Anläggningen ligger i Vålberg i Karlstad kommun.

Historik

Tillsammans ger vi tillbaka

Pengarna går tillbaka till samhället. Sedan uppdateringen av begravningslagen är det Allmänna arvsfonden som får det ekonomiska värdet från försäljningen av metallen.

Det innebär att Fönix Miljö aldrig tar några genvägar för att jaga vinst och att det vi gör alltid leder till något bra. För oss är det social hållbarhet i både ord och handling.
 
Hos Allmänna arvsfonden förvaltas pengarna precis som vid ett arv. Föreningar och organisationer i hela landet kan söka ekonomiskt stöd till projekt som riktar sig till barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning. Om projektet beviljas är vi med och gör det möjligt.

Tillsammans ger vi tillbaka

Pengarna går tillbaka till samhället. Sedan uppdateringen av begravningslagen är det Allmänna arvsfonden som får det ekonomiska värdet från försäljningen av metallen.

Det innebär att Fönix Miljö aldrig tar några genvägar för att jaga vinst och att det vi gör alltid leder till något bra. För oss är det social hållbarhet i både ord och handling.
 
Hos Allmänna arvsfonden förvaltas pengarna precis som vid ett arv. Föreningar och organisationer i hela landet kan söka ekonomiskt stöd till projekt som riktar sig till barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning. Om projektet beviljas är vi med och gör det möjligt.

Tillsammans ger vi tillbaka

Pengarna går tillbaka till samhället. Sedan uppdateringen av begravningslagen är det Allmänna arvsfonden som får det ekonomiska värdet från försäljningen av metallen.

Det innebär att Fönix Miljö aldrig tar några genvägar för att jaga vinst och att det vi gör alltid leder till något bra. För oss är det social hållbarhet i både ord och handling.
 
Hos Allmänna arvsfonden förvaltas pengarna precis som vid ett arv. Föreningar och organisationer i hela landet kan söka ekonomiskt stöd till projekt som riktar sig till barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning. Om projektet beviljas är vi med och gör det möjligt.

Fönix_960x1080_3.jpg

FÖNIX MILJÖ AB

Öströms väg 2

664 50 Vålberg

Telefon: 072-402 69 41

E-mail: post@fonixmiljo.com

FÖNIX MILJÖ AB

Öströms väg 2, 664 50 Vålberg

Telefon: 072-402 69 41

E-mail: post@fonixmiljo.com

Fönix Miljö AB hanterar insamlade metallrester efter kremering. Detta är en verksamhet som innebär speciella utmaningar. Läs om våra etiska riktlinjer >

bottom of page