Gå til innholdet

Integritetspolicy

Syftet med denna integritetspolicy är att hjälpa dig att förstå vilken information vi lagrar, varför vi lagrar den och vad vi gör med den. Detta är viktigt, inte bara för att säkra din personliga information, utan också för att se till att Fönix miljö följer EU: s Dataskyddsförordning (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018.

Denna integritetspolicy gäller följande domäner:

https://www.fonixmiljo.no | https://www.fonixmiljo.se

1. Personlig information- vad vi lagrar, och varför

Vår webbplats lagrar inte någon personlig information. Gällande funktioner som kan lagra din personliga information, använder vi Google Analytics som gör informationen anonym genom att ta bort det sista numret i IP-adressen.

Den här webbplatsen samlar in och använder information av följande skäl:

1.1. Google Analytics

Liksom de flesta webbplatser använder denna webbplats Google Analytics (GA) för att spåra användarinteraktioner. Vi använder denna information för att se hur många som besöker vår webbplats, för att bättre förstå hur de hittar och använder vår webbplats och för att se deras resa genom webbplatsen.
 
Även om GA registrerar data som din geografiska plats, enhet, webbläsare och operativsystem, identifierar ingen av denna information dig personligen. GA registrerar också din dators IP-adress som kan användas för att identifiera dig personligen, men Google ger oss inte tillgång till detta. Vi anser att Google är en tjänst från tredje part (se kapitel 3 nedan).
 
GA använder cookies, information om vilka finns i Googles developer guides.
Vår webbplats använder GA-implementeringen Analytics.js. 

Inaktivering av cookies i din webbläsare kommer att stoppa GA från att spåra ditt besök på sidor på denna webbplats.
 
Läs mer om Google Analytics.

1.2. Cookies (kakor)

Cookies (kakor) är små textfiler som placeras på din dator när du besöker en webbsida.
 
Vi behandlar information som samlas in av cookies och annan teknik som ickepersonlig information. I den mån IP-adresser eller liknande identifierare betraktas som personuppgifter enligt lag, behandlar vi även dessa identifierare som personlig information.
 
Likaså, i den mån ickepersonlig information kombineras med personuppgifter, behandlar vi den kombinerade informationen som personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy
 
Webbplatsen använder följande cookies:

  • Namn: _ga. Livstid: raderas automatiskt efter två år.
    Denna cookie används för att särskilja unika användare genom att tilldela ett slumpmässigt genererat nummer som en klientidentifikator. Den ingår i varje öppning av en sida inom webbplatsen och används för att beräkna besökare, session och kampanjdata för webbplatsens analytiska rapporter.

  • Namn: _gat. Livscykel: raderas automatiskt efter 10 minuter.
    Denna cookie används för att minska svarstiden- den begränsar insamlingen av data på högtrafiksidor.

  • Namn: _gid. Livstid: raderas automatiskt efter 24 timmar.
    Den här cookien används för att lagra och uppdatera ett unikt värde för varje sida som besöks.

2. Https och säker överföring

Vår webbplats använder kryptering med https. Om du vill kontrollera att en sida är krypterad ska det stå https istället för bara http i webbläsarens adressfält och de flesta webbläsare visar också ett hänglås.

Syftet med kryptering är att säkerställa en säker datakommunikation mellan server (vår webbplats) och klient (din dator). Detta inkluderar ett digitalt certifikat för att bevisa att platsen och dess avsändare är äkta.

3. Våra tjänster från tredje part

Vi använder ett antal tredjeparter för att behandla personuppgifter för vår räkning. Dessa tredjeparter har noggrant valts ut och alla följer EU: s Dataskyddsförordning (GDPR).

4. Datakontroll

På denna webbplats innehas datakontroll av:

Fönix miljö AB
Postbox 1
660 50 Vålberg
072 4026 941
post@fonixmiljo.com

5. Rätt till tillgång och radering av uppgifter

Du har rätt att begära åtkomst, rättelse eller radering av personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har ytterligare rätt att kräva begränsad behandling, att invända mot behandlingen och att göra anspråk på rätten till dataportabilitet. Du kan läsa mer om innehållet i dessa rättigheter på datainspektionens webbplats: www.datainspektionen.se

Om du vill att dina personuppgifter ska raderas från våra databaser och system, vänligen kontakta oss:

Fönix miljö AB
Postbox 1
660 50 Vålberg
072 4026 941
post@fonixmiljo.com

6. Frågor om integritet

Om du har några frågor eller funderingar om denna sekretesspolicy eller din databehandling, eller om du vill klaga på en eventuell överträdelse av sekretesslagar, vänligen kontakta oss:

Fönix miljö AB
Postbox 1
660 50 Vålberg
072 4026 941
post@fonixmiljo.com

Fönix miljö AB
Metallrester och återvinning
Integritetspolicy

Öströms väg 2
664 50 Vålberg

Telefon: 072 4026 941
E-mail: post@fonixmiljo.com