Gå til innholdet

Om Fönix miljö

Fönix miljö AB är ett miljöforetag som återvinner metall från krematorier.

Företaget etablerades 2011 och har 2 fast anställda.
Vår verksamhet styrs efter etiska principer fastställda av styrelsen i Fönix miljö AB och 5 kap. 6 § begravningslagen (1990:1144). 
Vi erbjuder krematorier att behandla och återvinna metaller från kremation på en värdigt, säkert och miljövänligt sätt.

Vår värdegrund är: Värdighet, respekt, öppenhet och trygghet

 

Vad gör Fönix miljö?

Fönix miljö har kvalificerad personal som bistår krematorierna med att tillvarataga behandla de olika metallresterna som skiljs från askan efter en kremering.

Vi följer fasta procedurer i detta arbete där vi:

  1. Hämtar restmaterial på krematoriet
  2. Sorterar detta i olika fraktioner och typer metaller
  3. Levererar materialet vidare till återvinning och bearbetning


Våra kunder är krematorier som har behov av hjälp och bistånd med dessa uppgifter.

Vi erbjuder alla krematorier möjlighet att teckna avtal med oss, och genom detta uppnå följande:

  • effektivt tillvaratagande av resurser
  • insyn i alla led av verksamheten
  • samarbete med et företag vars specialområde är metallåtervinning från krematorier
  • samarbete med kompetent personal  från krematorieverksamhet och gravplatsförvaltning

Fönix miljö AB
Metallrester och återvinning
Integritetspolicy

Öströms väg 2
664 50 Vålberg

Telefon: 072 4026 941
E-mail: post@fonixmiljo.com