Gå til innholdet

Föreskrifter

Vi följer riktlinjer angivna Begravningslagen (1990:1144): 

Enligt 5 kap 6 § begravningslagen (1990:1144) ska sådana delar av stoftet som inte har förbränts vid kremeringen tilföras askurnan. Metall som inte har förbränts vid kremeringen ska skiljas från askan efter stoftet och återvinnas. Utsortering får inte göras efter det att askan tilförts askurnan. Metallerna ska återvinnas genom att metallerna upparbetas till nya produkter, material eller ämnen som inte ska användas som bränsle eller fyllnadsmaterial. Innehavaren av krematoriet ska tilföra Allmänna arvsfonden ersättning från återvinningen edter att innehavarens kostnader för återvinningen dragits av. 

Säkerhet

Säkerheten är central i Fönix miljö's verksamhet. 
Vi följer etablerade procedurer och arbetar inom fasta avtalsramar. 

Följande hovudsakliga riktlinjer gäller:

  • Krematoriet har ansvar för förvaring av metallresterna fram till avhämting. Fönix miljö AB upplåter låsbara behållare för detta ändamål. 
  • Fönix miljö AB är ansvarar för säker transport med egen bil, samt för säkerheten vid sortering och lagring.
  • Fönix miljö AB's lokal är försedd med godkänt alarmsystem kopplat til jourhavande väktare. Inga obehöriga har tilgång till lokalen. 
  • Vid hämting av och vidarebefordring av sorterat material förs alltid viktlogg. Eventuellt biologiskt restmaterial, ej metall, vägs och gravsätts på kyrkogård.  

Fönix miljö AB
Metallrester och återvinning
Integritetspolicy

Öströms väg 2
664 50 Vålberg

Telefon: 072 4026 941
E-mail: post@fonixmiljo.com