Gå til innholdet

Förvaltning:

Intäkterna går i huvudsak till Allmänna arvsfonden.

Fönix miljö AB ansvarar för allt arbete med insamling, kontroll och sortering av metallresterna. Krematoriet debiteras inga kostnader knutna till avtalet med Fönix miljö AB.

Vi följer riktlinjer angivna Begravningslagen (1990:1144):

Enligt 5 kap 6 § begravningslagen (1990:1144) ska sådana delar av stoftet som inte har förbränts vid kremeringen tilföras askurnan. Metall som inte har förbränts vid kremeringen ska skiljas från askan efter stoftet och återvinnas. Utsortering får inte göras efter det att askan tilförts askurnan. Metallerna ska återvinnas genom att metallerna upparbetas till nya produkter, material eller ämnen som inte ska användas som bränsle eller fyllnadsmaterial. Innehavaren av krematoriet ska tilföra Allmänna arvsfonden ersättning från återvinningen edter att innehavarens kostnader för återvinningen dragits av. 

 

  • Intäkterna till Fönix miljö AB är direkt beroende av gällande kurser på metallmarknaden.
  • BDO utarbetar en årlig redovisningsrapport som utgör grundlag för utbetalning av överskott til Allmänna arvsfonden.

Fönix miljö AB
Metallrester och återvinning
Integritetspolicy

Öströms väg 2
664 50 Vålberg

Telefon: 072 4026 941
E-mail: post@fonixmiljo.com