Gå til innholdet

Miljö

Fönix miljö återvinner naturresurser.

Ortopediska produkter som används inom hälsosektorn består ofta av metaller som det råder global brist på. Utvinning och förädling av dessa metaller innebär även en kraftig miljöbelastning på grund av hög energiåtgång och miljöfarliga restprodukter.

För att bidra till mindre miljöbelastning är återvinning av metaller efter kremering en viktig miljösatsning.

Fönix miljö AB
Metallrester och återvinning
Integritetspolicy

Säterivägen 12
653 41 Karlstad

Telefon: 072 4026 941
E-mail: post@fonixmiljo.com